Hãy di chuyển một que diêm để được phép tính đúng!
Hãy di chuyển một que diêm để được phép tính đúng!