Mới đây, Chính phủ đã có báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Theo đó, đa số ý kiến nhất trí với quy định tại Điều 97 của dự thảo Luật: trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí.

Đối với trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Trước mắt sẽ ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên cơ sở cân đối ngân sách nhà nước và Chính phủ quy định lộ trình thực hiện.

Mức hỗ trợ học phí sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sách cấp chi thường xuyên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo dục công lập cùng cấp trên địa bàn.

Theo lý giải của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc miễn học phí bậc trung học cơ sở sẽ huy động được trẻ ở lứa tuổi này đến trường, định hình việc phân luồng học sinh trung học cơ sở và định hướng nghề nghiệp cho các em trung học phổ thông rõ ràng hơn, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu trình độ và ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội và hội nhập quốc tế. 

Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã phổ cập giáo dục mầm non với trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học và trung học cơ sở (từ lớp 6 đến 9). Nhưng mới có học sinh tiểu học được miễn học phí và nếu thực hiện chủ trương trên của Chính phủ thì mỗi năm sẽ có hơn 5 triệu học sinh được hưởng lợi.

Trước đó, nội dung “miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở” trong Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) được Chính phủ trình xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/3/2018 đã bị đưa ra khỏi dự luật. Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ không đồng ý với vấn đề này vì ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn.