Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Trà Vinh dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày: 2-3/6/2021. Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh đã thông báo đến các đơn vị về việc thay đổi tổ chức thi tuyển sinh, các thí sinh sẽ đẩy thời gian thi so với ban đầu sớm hơn 1 tuần. Tuy nhiên, hình thức thi vẫn giữ nguyên.

 - Ảnh 2

Môn thi kì thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Trà Vinh:

- Đối với thí sinh dự thi tuyển vào lớp 10: thi viết 3 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

- Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành và lớp 10 chuyên trường Thực hành sư phạm: thi thêm một bài thi cho môn chuyên đã đăng ký (riêng môn chuyên Tin học thi đề chuyên toán).

Nội dung chương trình thi:

- Nội dung chương trình thi là cấp THCS, chủ yếu là lớp 9.

- Đề thi gồm 02 phần: phần chung (cho tất cả thí sinh) và phần tự chọn (dành cho học sinh học chương trình hiện hành và học sinh học theo mô hình trường học mới).

Hệ số môn thi:

Đối với bài thi dự tuyển vào lớp 10 THPT, PTDTNT

- Môn Ngữ văn, môn Toán: hệ số 2.

- Môn Tiếng Anh: hệ số 1.

Đối với bài thi dự tuyển vào lớp 10 chuyên

- Môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh: hệ số 1.

- Môn chuyên: hệ số 2.

Thời gian thi:

Các môn Toán, Ngữ Văn: 120 phút

Tiếng Anh: 60 phút

Môn chuyên: Tiếng Anh và Hóa học thi trong 120 phút, các môn khác thi 150 phút.

 - Ảnh 2

 Mỗi thí sinh được đăng ký tuyển sinh tối đa 2 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) vào các trường THPT công lập. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì được xem xét tuyển sinh nguyện vọng 2 ở những trường THPT chưa đủ chỉ tiêu. Việc tuyển sinh nguyện vọng 2 căn cứ vào điểm thi tuyển.