Vừa qua, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã tiến hành điều tra 81 trường y về quá trình tuyển sinh sau khi phát hiện tình trạng phân biệt đối xử tại trường Đại học Y Tokyo. Kết quả cho thấy 10 trường đại học có dấu hiệu phân biệt đối với thí sinh nữ khi thi tuyển vào ngành y.

Tuy nhiên, chỉ có 9 trường đại học thừa nhận hành vi sai trái và lên tiếng xin lỗi, bao gồm: Đại học Y Tokyo, Đại học Juntendo, Đại học Showa, Đại học Nihon, Đại học Kobe, Đại học Kitasato, Đại học Y Iwate, Đại học Y Kanazawa và Đại học Fukuoka. Duy nhất trường y thuộc Đại học St. Marianna không thừa nhận hành vi này.

Theo đài NHK, trường Đại học Juntendo đã quyết định nhận lại 48 thí sinh bị ảnh hưởng trong năm học tới, Đại học Y Tokyo nhận 44 người và Đại học Nihon nhận 10 người.

Để đảm bảo công bằng trong kỳ thi đại học, Bộ Giáo dục Nhật Bản sẽ soạn thảo các quy định và áp dụng từ năm 2020.