Bella: Mẹ, con sẽ không bỏ phiếu cho Donald Trump hay Hillary Clinton? 

Erica: Ồ vậy con bỏ phiếu cho ai?

Bella: Tom Cruise.

Emery, 3 tuổi: Bạn là Donald Trump.

Cole, 6 tuổi: Mẹ ơi, Emery gọi con là Donald Trump.

Hillary Clinton ư? Con yêu Hillary Clinton. Bà ấy cần vài người bạn.

Nếu là tổng thống, con sẽ ngồi ở Nhà Trắng, yêu cầu mọi người cho con ăn và mang đồ uống cho con.

Griffin, 2 tuổi: Hey Hillary...

Gavin, 3 tuổi: Đừng nói thế! Đó là từ của Donald Trump

 

Vera: Mẹ nên bỏ phiếu cho Donald Trump

Mẹ: Tại sao?

Vera: Con luôn muốn chơi kèn trumpet. Ông ấy có lẽ sẽ đưa ra cho mọi người những bài học. 

O: Donald Trump là ai ạ?

Mom: Tại sao con lại hỏi vậy?

O: Bởi vì con thích ông ấy hơn là bà đang nói trên micro.

Theo vnexpress.net