Những phát biểu đáng yêu của trẻ em về bầu cử tổng thống Mỹ 1

Bella: Mẹ, con sẽ không bỏ phiếu cho Donald Trump hay Hillary Clinton? 

Erica: Ồ vậy con bỏ phiếu cho ai?

Bella: Tom Cruise.

Những phát biểu đáng yêu của trẻ em về bầu cử tổng thống Mỹ 2

Emery, 3 tuổi: Bạn là Donald Trump.

Cole, 6 tuổi: Mẹ ơi, Emery gọi con là Donald Trump.

Những phát biểu đáng yêu của trẻ em về bầu cử tổng thống Mỹ 3

Hillary Clinton ư? Con yêu Hillary Clinton. Bà ấy cần vài người bạn.

Những phát biểu đáng yêu của trẻ em về bầu cử tổng thống Mỹ 4

Nếu là tổng thống, con sẽ ngồi ở Nhà Trắng, yêu cầu mọi người cho con ăn và mang đồ uống cho con.

Những phát biểu đáng yêu của trẻ em về bầu cử tổng thống Mỹ 5

Griffin, 2 tuổi: Hey Hillary...

Gavin, 3 tuổi: Đừng nói thế! Đó là từ của Donald Trump

 

Những phát biểu đáng yêu của trẻ em về bầu cử tổng thống Mỹ 6

Vera: Mẹ nên bỏ phiếu cho Donald Trump

Mẹ: Tại sao?

Vera: Con luôn muốn chơi kèn trumpet. Ông ấy có lẽ sẽ đưa ra cho mọi người những bài học. 

Những phát biểu đáng yêu của trẻ em về bầu cử tổng thống Mỹ 7

O: Donald Trump là ai ạ?

Mom: Tại sao con lại hỏi vậy?

O: Bởi vì con thích ông ấy hơn là bà đang nói trên micro.

Theo vnexpress.net