Mời bạn giải đáp câu đố vui sau xem đây là quả gì nhé:

"Có mắt mà chẳng có tai

Thịt trong thì trắng, da ngoài thì xanh

Khi trẻ ngủ ở trên cành

Lúc già mở mắt, hóa thành quả ngon".

 - Ảnh 2