Quốc gia nào chỉ 1/5 dân số nói được tiếng bản địa? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Xứ Wales

Tiếng Wales là tiếng bản địa của nước này nhưng chỉ 21% người dân ở xứ Wales có thể nói tiếng Wales. Điều thú vị nữa là trong bảng chữ cái Wales không có các chữ cái K, Q, V, Z.

Quốc gia nào chỉ 1/5 dân số nói được tiếng bản địa? 2