Năm nay, trường tuyển sinh cho 11 lớp chuyên với chỉ tiêu là 385 học sinh. Trong số đó, chuyên Toán và chuyên Anh mỗi môn có hai lớp. Những thí sinh không đỗ vào Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ tiếp tục xét tuyển vào các trường THPT công lập mà thí sinh đó đã đăng ký.

Cụ thể điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lam Sơn là:

Ngữ văn: 39,15 điểm

Toán: 36,1 điểm

Vật lý: 35,05 điểm

Hóa học: 37,15 điểm

Sinh học: 37,00

Tin học: 37,7

Lịch sử: 31,2

Địa lý: 33,15

Tiếng Anh: 39,25 điểm

Thí sinh đỗ thủ khoa đầu vào trong kỳ thi này là Nguyễn Duy Long dự thi chuyên Toán, đạt 46,7 điểm.

Thủ khoa các môn chuyên khác là: Ngữ văn: 42,25 điểm; Vật lý: 43,7 điểm; Hóa học: 44,9 điểm; Sinh học: 44,55 điểm; Tin học: 44,5 điểm; tiếng Anh: 44,7 điểm; Lịch sử: 41,3 điểm và Địa lý: 41,9 điểm.

THPT chuyên Lam Sơn công bố điểm chuẩn vào lớp 10 1