Theo đó, học sinh là công dân Việt Nam học tập chương trình giáo dục nước ngoài tại trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có vốn đầu tư nước ngoài phải học nội dung chương trình tiếng Việt, chương trình Việt Nam học.

Cụ thể, với giáo dục mầm non, trẻm em phải được giáo dục phát triển ngôn ngữ tiếng Việt với thời lượng không ít hơn 2 lần/tuần, mỗi lần từ 25 – 35 phút. Mục tiêu chương trình nhằm giúp trẻ hình thành vốn từ vựng và các kỹ năng sử dụng tiếng Việt phù hợp với lứa tuổi và việc giao tiếp hàng ngày.

Tiếng Việt là môn học bắt buộc đối với học sinh Việt Nam ở trường quốc tế 1

Đối với giáo dục tiểu học, chương trình tiếng Việt có thời lượng không ít hơn 140 phút/tuần, nhằm giúp học sinh phát triển vốn từ vựng và các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt phù hợp với học tập và giao tiếp.

Học sinh lớp 4, 5 được học chương trình Việt Nam học với thời lượng không ít hơn 70 phút/tuần. Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử, phong tục, truyền thống, đất nước và con người Việt Nam. Qua đó hình thành tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc cho các bạn.

Đối với giáo dục THCS và THPT, chương trình Việt Nam học có thời lượng không ít hơn 90 phút/ tuần. Không chỉ cung cấp kiến thức phổ thông, có tính hệ thống về lịch sử địa lý, văn hoá, truyền thống Việt Nam, chương trình còn bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc và phát triển các phẩm chất cần thiết của công dân.

Bên cạnh đó, học sinh là người nước ngoài theo học tại các cơ sở giáo dục quốc tế cũng được khuyến khích học các môn tiếng Việt và Việt Nam học.