Theo tin giáo dục hôm nay, trong nội dung văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi các đơn vị đào tạo là các trường THPT, trung tâm GDNN - GDTX có bao gồm yêu cầu về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2022, và công khai thông tin về cơ sở giáo dục để học sinh và phụ huynh có thể nắm bắt được rõ ràng, cụ thể trước khi  làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng.

 - Ảnh 2

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Yêu cầu chung với tất cả loại hình trường là phải thực hiện đúng “3 công khai” quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28-12-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: 

- Công khai điều kiện cơ sở vật chất;

- Công khai chất lượng đội ngũ giáo viên;

- Công khai về công tác thu - chi tài chính. 

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường cần hoàn thành việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trước ngày 28-1-2022. Sở sẽ tổ chức kiểm tra điều kiện tuyển sinh của các nhà trường dựa trên hồ sơ và thông tin công khai.

Được biết, việc công khai các thông tin về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và công tác thu chi tài chính sẽ giúp cho việc quản lý hoạt động giáo dục tại các cơ sở được công khai, minh bạch. Đồng thời đảm bảo chất lượng dạy và học, tránh tình trạng lớp học quá đông, quá tải.

 - Ảnh 2

Thực tế cho thấy, qua các mùa tuyển sinh, tâm lý của học sinh và phụ huynh thường hướng đến việc đăng ký dự tuyển vào các trường top đầu, nộp hồ sơ trái tuyến, ảnh hưởng đến việc tuyển sinh giữa các cơ sở giáo dục không đồng đều, mất cân bằng, trường thì quá đông, trường lại không tuyển đủ chỉ tiêu.

Do đó, việc yêu cầu công khai các thông tin khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Sở GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục sẽ là tiền đề và nền tảng quan trọng giúp kiểm tra giám sát việc tuyển sinh theo đúng tiềm năng của trường, đảm bảo chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.