Tin giáo dục hôm nay được biết, Trường Đại học Luật Hà Nội vừa tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang), với đề tài “Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam” thuộc chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. Luận án này được đánh giá có chiều hướng đi sâu và những đóng góp đặc sắc về mặt xã hội.

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội
Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành giáo dục có một nghiên cứu sinh là Thượng tọa tiếp cận đề tài về Nghĩa vụ con người một cách chặt chẽ và thấu đáo.

Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt chia sẻ, hiện nay, thế giới đang ít chú trọng đến yếu tố nghĩa vụ và việc thực hiện nghĩa vụ chưa tương xứng với mức thụ hưởng đã tạo nhiều hệ lụy, như đạo đức cá nhân xuống cấp, gia đình tan vỡ, nợ công, tài nguyên thiên nhiên can kiệt, môi trường bị phá hủy, các giá trị văn hóa nhân loại bị mai một… Những hệ lụy nghiêm trọng đó buộc chúng ta phải nhìn nhận lại tầm quan trọng của nghĩa vụ con người đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận cũng như thực trạng của nghĩa vụ con người trong pháp luật hiện hành, đề xuất các giải pháp hoàn thiện và cơ chế bảo đảm thực thi nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Luận án được tham khảo từ 137 tài liệu trong nước và nước ngoài.

Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) bảo vệ đề tài “Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam”
Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) bảo vệ đề tài “Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam”

Theo GS.TS Hoàng Thị Kim Quế - nguyên Phó Chủ nhiệm khoa Luật, Đai học Quốc gia Hà Nội, thành viên Hội đồng chấm luận án - đánh giá luận án có rất nhiều điểm mới, nhiều đột phá. Đó là sự trăn trở của người nghiên cứu khi đi tìm sự cân đối giữa quyền và nghĩa vụ của con người, lý luận chặt chẽ và các giải pháp đề xuất cũng rất phù hợp.

PGS.TS Từ Duy Tiên, thành viên Hội đồng chấm luận án chia sẻ, đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu sinh tiếp cận đề tài về nghĩa vụ con người. Đồng quan điểm, GS. TS Nguyễn Minh Đoan (Đại học Luật Hà Nội), cho biết: “Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về quyền con người nhưng về nghĩa vụ thì đây là lần đầu tiên có công trình nghiên cứu thấu đáo”.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, cho rằng luận án này là sự đột phá, có những sự phát hiện mới mẻ và phá cách trong quá trình bảo vệ Luận án.