Câu hỏi Olymia có nội dung: Trong một bức hình chụp một gia đình có 2 người cha và 2 người con. Hỏi trong bức ảnh có ít nhất mấy người?

 - Ảnh 1