Đố bạn món ăn nào xuất hiện trong bảo tàng đồ ăn kinh dị?

Bảo tàng đồ ăn kinh dị ở thành phố Malmo trưng bày 80 món ăn từ 35 quốc gia
Bảo tàng đồ ăn kinh dị ở thành phố Malmo trưng bày 80 món ăn từ 35 quốc gia