Chúng ta cần nắm vững những từ ngữ khác nhau ở hai quốc gia này. Bởi nếu chúng ta sử dụng nhầm lẫn sẽ nhận được kết quả khác với mong đợi đó. Ví dụ trong lĩnh vực ẩm thực, từ "chips" ở Anh được hiểu là món khoai tây chiên giòn nhưng khi ở Mỹ có lẽ bạn sẽ được phục vụ mang ra món khoai tây chiên thường mà thôi.

63 từ vựng Anh - Anh khác Anh - Mỹ khác nhau tới bất ngờ 1

63 từ vựng Anh - Anh khác Anh - Mỹ khác nhau tới bất ngờ 2

63 từ vựng Anh - Anh khác Anh - Mỹ khác nhau tới bất ngờ 3

Ngọc Hà

Nguồn: Dailymail