Năm nay, tỉnh Nghệ An có 79 thí sinh được miễn thi các môn hoặc miễn môn thi Ngoại ngữ. Trong đó, có 34 thí sinh là học sinh khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng được miễn thi các môn thi trong xét công nhận tốt nghiệp. 11 thí sinh được miễn tất cả các môn thi và được tuyển thẳng vào đại học là 11 thí sinh là thành viên tham dự chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

Bên cạnh đó, 34 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 33 thí sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS, một thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc. Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ thì được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Năm nay, kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc có 134 học sinh lớp 12 tham dự gồm: 31 học sinh dự thi môn Toán học, 31 học sinh dự thi môn Vật lý, 23 học sinh dự thi môn Hóa học, 24 học sinh dự thi môn Sinh học, 25 học sinh dự thi môn Tin học. Những học sinh này được miễn thi theo quy định của quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng vào đại học hay cao đẳng.