Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã báo cáo kết quả làm việc phiên thứ hai (chiều 25/8) và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa XXIII.

Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa XXIII 1

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử làm Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, hội nghị lần thứ nhất cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử làm Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cơ quan T.Ư Đoàn được bầu làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn; kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam làm Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Trong phiên sáng 26/8, Đại hội tiếp tục nhiều nội dung: Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt; Thông qua Nghị quyết Đại hội...

Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa XXIII 2

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII - nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa XXIII 3

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII ra mắt.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ANH LÊ QUỐC PHONG

Họ và tên: LÊ QUỐC PHONG

SN: 1978

Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2000; ngày chính thức 19/5/2001

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ 9/1993 – 9/1995: Ủy viên BCH Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

- Từ 3/1997 – 11/1999: Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TPHCM.

- Từ 11/2002 – 12/2004: Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên TPHCM, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị trường Đại học Khoa học Tư nhiên TPHCM (từ 4/2003), Bí thư chi bộ Sinh viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM, Ủy viên BCH Thành Đoàn TPHCM.

- Từ 1/2005 – 9/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM (từ 1/2005), Phó trường Ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn (từ 1/2005), Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM (từ 10/2005), Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM (từ 3/2006), Phó Chủ tịch Hội sinh viên TPHCM (từ 1/2005).

- Từ 9/2007 – 4/2009: Phó Bí thư Thành Đoàn (từ 10/2007), Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn (từ 9/2007), Ủy viên BCH Trung ương Đoàn (từ 12/2007), Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM (từ 4/2008), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ 2/2009).

- Từ 4/2009 – 2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TPHCM (từ 9/2009), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM.

- Tháng 7/2013: Thành ủy viên TPHCM.

- Tháng 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM

- Tháng 12/2013, được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Tháng 1/2016, được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 4/2016, được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn; đồng thời là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trung ương Đoàn.

- Tháng 12/2017 tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn.