Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Hà Nội thời tiết dịu mát 1