Người dùng sẽ được sử dụng bản cập nhật Windows 10 vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2019. Theo đó, Microsoft sẽ đổi lại bố cục của menu Start để nó trở nên đơn giản hơn và dành riêng một cột cho các ứng dụng cài đặt sẵn.

Tiếp đó, bản cập nhật này cũng được bổ sung thêm tính năng Window Sandbox. Đây là ứng dụng giúp tạo ra một môi trường ảo độc lập để chạy thử nghiệm các phần mềm nghi ngờ có chứa mã độc.

Bản cập nhật Windows 10 tích hợp thêm biểu tượng ¯\_(ツ)_/¯ kaomoji 1

Bên cạnh đó, Windows cũng bổ sung thêm nhiều hiệu ứng đổ bóng vào giao diện Fluent Design UI. Settings sẽ được thêm vào một khu vực bao gồm những tùy chỉnh Settings bạn thường sử dụng và người dùng có thể thay đổi tab mặc định của Task Manager.

Điểm đặc biệt nhất là Microsoft sẽ làm cho việc gửi các biểu tượng kaomoji giống như kiểu ¯\_(ツ)_/¯ hay "lật cái bàn" (╯°□°)╯︵ ┻━┻ trở nên dễ dàng hơn trong Windows 10. Bản cập nhật mới Build 18305, Microsoft đã thêm các kaomoji này bên cạnh biểu tượng emoji hiện tại.

Bản cập nhật Windows 10 tích hợp thêm biểu tượng ¯\_(ツ)_/¯ kaomoji 2