Chiều 17/10, Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI đã làm việc với sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

q - Ảnh 1
Anh Nguyễn Anh Tuấn,  Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng 2 tân Bí thư BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI.

Hội nghị đã thảo luận và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư T.Ư Đoàn, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư. Kết quả, chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Minh Triết được bầu làm bí thư T.Ư Đoàn.

q - Ảnh 3
Tân Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang sinh ngày 26/1/1982, trình độ Thạc sỹ, Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang có quá trình công tác Đoàn từ khi còn là học sinh, sinh viên và trải qua các chức vụ:

Phó Bí thư Đoàn trường PTTH chuyên ban Võ Minh Đức, tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM;

Phó Trưởng ban, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoá (nay là Ban Tuyên giáo) Tỉnh đoàn Bình Dương; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương;

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương; Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Bình Dương;

Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn; Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; Ủy viên Ban thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

q - Ảnh 4
Tân Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết

Anh Nguyễn Minh Triết sinh ngày 22/10/1988, trình độ Tiến sĩ, Cao cấp Lý luận chính trị. Anh Nguyễn Minh Triết đã có quá trình công tác Đoàn từ khi là sinh viên và trải qua các cương vị:

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh;

Chuyên viên Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn; Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn;

Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định;

Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

q - Ảnh 2
Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi bầu bổ sung, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hiện  nay gồm: anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ Nhất BCH T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau quá trình chuẩn bị công phu, dân chủ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã kiện toàn được thêm 2 tân Bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Triết.

q - Ảnh 5

Anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn, 2 tân Bí thư T,Ư Đoàn tiếp tục phát huy sự sáng tạo, không ngại việc khó, dám đương đầu với việc mới, góp phần cùng Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đặc biệt là hướng tới thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội nghị, BCH T.Ư Đoàn đã tiến hành bầu bổ sung 10 người vào Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI.

q - Ảnh 6
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng các thành viên được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI.

Hội nghị cũng đã bầu 5 người vào Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI, gồm: anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; anh Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; anh Trần Văn Đông, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang; anh Nguyễn Kim Quy, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

q - Ảnh 8
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XI và 2 thành viên được bổ sung vào Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Hội nghị đã bầu bổ sung 2 người vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; bầu anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XI.

Hội nghị đã kiện toàn 2 người vào Hội đồng Đội T.Ư là cô Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khóa VIII và chị Vũ Thị Tuyết Mai là Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương