Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện?

Là công dân Việt Nam, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về BHXH bắt buộc, bao gồm:

+ Người từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 đối với nữ.

+ Người đã đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, đã có 15 năm đóng BHXH trở lên có nhu cần đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí và tuất.

BHXH&BHYT: Bảo hiểm xã hội tự nguyện 1

Phương thức đóng BHXH tự nguyện

Người tham gia được chọn một trong năm phương thức đóng như sau:

Hằng tháng; 03 tháng một lần; 06 tháng một lần; 12 tháng một lần; một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Riêng với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi), nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) được đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.

Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện?

- Được hưởng lương hưu và bảo hiểm y tế.

- Được trợ cấp BHXH 1 lần.

- Được hưởng chế độ mai táng phí (khi chết).

- Được trợ cấp tiền tuất (khi chết).

Mức đóng BHXH tự nguyện:

Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

BHXH&BHYT: Bảo hiểm xã hội tự nguyện 2

Nhà nước hỗ trợ người nghèo, cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện

Theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2018 Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần tiền đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng sau:

+ Hỗ trợ 30% mức đóng với người thuộc hộ nghèo

+ 25% với người thuộc hộ cận nghèo

+ 10% với các đối tượng khác.

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện

Người dân đến các đại lý thu BHXH tự nguyện tại bưu điện quận, huyện để mua BHXH tự nguyện và được hướng dẫn làm thủ tục đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu.

P.V