Qua giới thiệu của cô giáo Thu Trang, chúng mình biết rằng, thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT theo quy định. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT mà thôi.

BHXH&BHYT: Buổi học thú vị 1

BHXH&BHYT: Buổi học thú vị 2

Chiếc thẻ tuy bé nhỏ nhưng trên đó chứa rất nhiều thông tin: Thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến phạm vi quyền lợi, mức hưởng và giá trị sử dụng của thẻ BHYT, nơi người tham gia đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Chính vì vậy, thẻ BHYT là thủ tục bắt buộc phải có khi đi khám chữa bệnh BHYT (trừ một số trường hợp như trẻ mới sinh, trẻ dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT).

BHXH&BHYT: Buổi học thú vị 3

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT đối với người có trách nhiệm tham gia BHYT hoặc người tự nguyện tham gia BHYT liên tục từ lần thứ 2 trở đi; và sau 30 ngày đối với người tự nguyện tham gia BHYT lần đầu hoặc đóng BHYT không liên tục.

BHXH&BHYT: Buổi học thú vị 4

Có bạn thắc mắc, liệu khi mất thẻ thì có được cấp lại không? Cô Thu Trang cho biết: “Luật BHYT quy định thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT”.

BHXH&BHYT: Buổi học thú vị 5

Giờ thì chúng mình thêm yêu mến và trân trọng “người bạn” nhỏ bé này!

HOÀNG ANH, KIM NGÂN
(Thực hiện)