BHXH&BHYT: Linh hoạt thu phí 1

Với mức lương cơ sở hiện hành, một thẻ BHYT HSSV có mức tiền đóng là 702.000 đồng. Tuy nhiên, chúng mình chỉ phải đóng 70% chi phí (tương đương 491.400 đồng). 30% chi phí còn lại (tương đương 210.600 đồng) sẽ do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Theo đó, cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách HSSV và thu tiền đóng BHYT. Đối với các bạn bước vào lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất, thời hạn ghi trên thẻ là từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của lần cấp trước đến 31/12 năm sau. Đối tượng học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 1/1 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc năm học đó.

BHXH&BHYT: Linh hoạt thu phí 2

Tìm hiểu thẻ Bảo hiểm Y tế.

Điều tuyệt vời là BHXH Hà Nội lưu ý các trường học phải hết sức linh hoạt phương thức thu phí để giảm nhẹ gánh nặng đóng góp cho phụ huynh vào đầu năm học. Đối với đối tượng: sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp hay mới vào lớp 1 thì thu phí BHYT những tháng còn lại của năm 2017, thời hạn sử dụng thẻ ghi tương ứng với số tiền nộp. Những HSSV đã thu BHYT theo năm tài chính thì tiếp tục thu vào cuối năm 2017. Các nhà trường cũng được lựa chọn thu BHYT 6 tháng hoặc 12 tháng/lần để nộp vào quỹ BHYT. Bên cạnh đó, chỉ thu phí BHYT 12 tháng/lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời gian ghi trên thẻ tương ứng với số tiền nộp.

BHXH&BHYT: Linh hoạt thu phí 3

Có thẻ Bảo hiểm Y tế, chúng mình được chăm lo sức khỏe.

Đối với HSSV đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác như: HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân quân nhân… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc, thì cơ sở giáo dục lập danh sách riêng để theo dõi và tính chung vào tỉ lệ tham gia BHYT của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các bạn biết không, trong năm học 2016- 2017, đã có 90,77% HSSV của Thủ đô tham gia BHYT. Với hướng dẫn mới rất chi tiết, linh hoạt và hướng về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm như trên, chắc chắn rằng, tỉ lệ tham gia BHYT của HSSV Hà Nội sẽ còn cao hơn nữa.

ANH ANH