Ngày 13/06/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT hiệu lực từ 01/01/2015 quy định: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia BHYT.

BHXH&BHYT: Tuyên truyền BHYT theo hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên 1

Hiện nay tại Hà Nội có trên 77,3 % dân số thủ đô tham gia Bảo hiểm y tế, nhiều bệnh nhân BHYT bị bệnh nặng đã được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị kịp thời. Như 30 thẻ BHYT học sinh, sinh viên có chi phí BHYT thanh toán lớn nhất trong năm 2015 đã hết 6,114 tỷ đồng, với 30 bệnh nhân có thẻ BHYT hộ gia đình đã được quỹ BHYT thanh toán chi lớn nhất trong năm 2015 đã chi 9,075 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều học sinh, sinh viên, nhân dân chưa tham gia BHYT, nên tới đây sẽ chịu tác động mạnh chi phí khám chữa bệnh do tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ theo lộ trình.

Tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại nhà trường, mức đóng một năm 457.380 đồng, mỗi tháng 38.115 đồng.

Tham gia BHYT theo hộ gia đình, thời gian tham gia 3 tháng, 6 tháng, một năm. Mức đóng một năm 653.400 đồng, mỗi tháng 54.450 đồng.

Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình thì được giảm mức đóng, từ người thứ hai giảm 30%, người thứ ba giảm 40%, người thứ tư giảm 50%, từ người thứ năm giảm 60% so với mức đóng của người thứ nhất. Cụ thể tham gia 12 tháng: người thứ nhất 653.400 đồng, người thứ hai 457.380 đồng, người thứ ba 392.040 đồng, người thứ tư là 326.700 đồng và từ người thứ 5 là 261.360 đồng.

BHXH&BHYT: Tuyên truyền BHYT theo hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên 2

Nơi tham gia BHYT theo hộ gia đình tại các Đại lý thu BHYT trên địa bàn các xã, phường, thị trấn và BHXH các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nơi tham gia BHYT học sinh, sinh viên ngay tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

-“Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”.

-“Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cộng đồng”.

-“Mọi người, mọi nhà hãy tham gia BHYT để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe”./.

CBCH (Theo bhxhhn.com.vn)