Công văn nêu rõ, trong thời gian vừa qua, ở một số địa phương để xảy ra các vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, có hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội. Trước tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Các nhà trường cần phải nhận thức về những vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức vừa qua là bài học sâu sắc đối với ngành để mỗi giáo viên, mỗi nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

Các Sở GD&ĐT cần thành lập các đoàn công tác, kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT, các quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý, huy động các lực lượng tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành thể chất, tinh thần học sinh.

Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo được ký vào 5/2018.

Mỗi Sở Giáo dục cần có biện pháp để thường xuyên nắm bắt thông tin tại cơ sở giáo dục và chủ động xử lý, giải quyết ngay khi sự việc xảy ra. Ngoài ra, Sở cũng cần tăng cường phối hợp với cơ sở đào tạo/bồi dưỡng giáo viên, để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thầy cô; tăng cường kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay; hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo, người học.

Ngay sau khi kết thúc học kỳ I, các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT cũng như các quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 20/1/2019.