Nguồn tài nguyên này gồm một số bài giảng minh họa cho lớp 1; một số bài giảng minh hoạ cho lớp 2, giúp nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức dạy học cho học sinh lớp 1; lớp 2.

Học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể tham khảo các nguồn tài nguyên số TẠI ĐÂY.

Kho học liệu số các môn học
Kho học liệu số các môn học

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cung cấp hướng dẫn dạy học trực tuyến (bao gồm các tài liệu, video giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến, công cụ số hỗ trợ dạy học, kinh nghiệm sử dụng và triển khai...) được lựa chọn từ cộng đồng giáo viên, giúp giáo viên tham khảo trong lựa chọn phần mềm và tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả.

Kho học liệu số là sản phẩm hợp tác giữa Hệ Tri thức Việt số hóa với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tập hợp các nguồn tài nguyên số từ cộng đồng giáo viên và xã hội để chia sẻ dùng chung trong ngành giáo dục.

 - Ảnh 2

Tài nguyên số gồm bài giảng e-learning, bài giảng đã dạy trên truyền hình và các tài nguyên số khác.

Nội dung các nguồn tài nguyên này sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng, tổng hợp từ các nguồn khác và liên tục được cập nhật để hỗ trợ các thầy cô, phụ huynh và nhà trường nâng cao hiệu quả học tập trực tuyến.