Tư lệnh ngành Tư pháp bày tỏ áy náy khi chưa thực hiện được lộ trình này.

Trả lời chất vấn của đại biểu tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quan điểm của Bộ Tư pháp trước đề xuất của Bộ GD&ĐT: Lương giáo viên phải được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: “Chúng tôi thống nhất ủng hộ quan điểm: Lương giáo viên phải được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

Theo đó nhà giáo xứng đáng được hưởng điều này với những lý do phù hợp và thuyết phục đó là: Giáo viên làm công việc rất đặc thù, nghề cao quý của những nghề cao quý.

Tuy nhiên, điều mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long băn khoăn đó là: Hiện nay, lương và phụ cấp của giáo viên đã được quy định ở khá nhiều văn bản như: Luật, Nghị định và Thông tư.

“Các văn bản về chế độ chính sách, tiền lương không có quy định riêng về chuyên ngành và trong trường hợp nếu chúng ta phải đợi văn bản quy định chung về tất cả chính sách thì sẽ chậm. Đây cũng là vấn đề mà tôi áy náy”- Bộ trưởng Lê Thành Long nói.

Theo GD&TĐ