Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup triển khai từ năm 2014 đã góp phần tạo ra sân chơi bổ ích, giúp các em thiếu nhi vừa học vừa chơi, phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng sống.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của một số phụ huynh và ý kiến của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức cuộc thi, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 - 2017 thông báo về việc tạm dừng cuộc thi như sau:

1- Tạm dừng Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” từ 17h00 ngày 10/12/2016.

2- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tiến hành các hoạt động kiểm tra, rà soát công tác triển khai cuộc thi tại các địa phương, cơ sở, lấy ý kiến rộng rãi các em thiếu nhi, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo để có đánh giá toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc thi.

3- Ban Tổ chức bảo lưu kết quả của các em học sinh đã tham gia thi.

4- Để nâng cao chất lượng cuộc thi, Ban Tổ chức tiếp nhận các ý kiến đóng góp trên website của cuộc thi http://chinhphucvumon.vn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Trần Văn Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, ĐT: 04 62631999, máy lẻ: 621;

Email: hotrocuocthi2016@gmail.com.

BTC