ĐH Sư phạm Hà Nội thông báo ngưỡng đầu vào đối với các nhóm ngành đào tạo.

Theo đó, các thí sinh đã tham dự kì thi THPT Quốc gia 2019 có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển quy định của trường đạt điểm sàn quy định, sẽ được quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành tương ứng của đơn vị này.

Cụ thể điểm đối với từng nhóm ngành như sau:

Điểm xét tuyển của trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2019

Ngoài ra, một số trường thuộc nhóm ngành sức khỏe cũng thông báo ngưỡng sàn xét tuyển của mình.

Theo đó, Học viện Quân Y công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ngành Y khoa Quân sự năm 2019 là 21 điểm đối với cả 2 tổ hợp xét tuyển A00 và B00.

Điểm tuyển sinh được xác định theo đối tượng nam, nữ trong từng tổ hợp môn xét tuyển và theo hai miền Nam - Bắc, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Trong trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

- Tiêu chí 1, thí sinh xét tuyển theo tổ hợp Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp Toán, Hóa, Sinh có điểm môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2 như sau:

Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp Toán, Hóa, Sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3 như sau:

Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; xét tuyển theo tổ hợp Toán, Hóa, Sinh có điểm môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

- Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh báo cáo Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

ĐH Y Hà Nội cũng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thấp nhất là 18 điểm, cao nhất là 21 điểm.

Cụ thể mức điểm đối với các ngành đào tạo của ĐH Y Hà Nội như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐH Y Hà Nội

ĐH Dược Hà Nội cũng công bố mức điểm sàn đối với học sinh phổ thông (không thuộc đối tượng ưu tiên) ở khu vực 3 là 20 điểm, bằng với mức điểm sàn tuyển sinh năm 2018 của trường.

Mức điểm này là tổng điểm 3 môn thi Toán, Vật lý, Hóa học được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bên cạnh đó, theo phương án tuyển sinh của Đại học Dược Hà Nội, trong quá trình xét tuyển, nếu số thí sinh trong danh sách đạt điểm chuẩn vượt trên chỉ tiêu xác định thì Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ thực hiện xét tuyển các thí sinh có tổng điểm tổ hợp bằng nhau ở cuối danh sách theo tiêu chí bổ sung để lấy đủ chỉ tiêu.

Cụ thể, với tiêu chí bổ sung 1, thí sinh có điểm môn thi Hóa học cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi xét tiêu chí bổ sung 1 mà vẫn chưa xác định được điều kiện trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thực hiện xét tuyển theo tiêu chí bổ sung 2 là những thí sinh có điểm bài thi Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

ĐH Y Dược Hải Phòng cũng đã công bố ngưỡng điểm xét tuyển vào trường, trong đó cao nhất là 21 điểm đối với các ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt.

Cụ thể điểm xét tuyển của đơn vị này như sau:

Điểm sàn xét tuyển các ngành của ĐH Y Dược Hải Phòng

ĐH Y Dược Thái Bình cũng đã thông báo mức nhận hồ sơ xét tuyển cụ thể của từng ngành.

ĐH Y Dược Thái Bình công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019