Đáp án đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa: Thí sinh thi vào trường THPT công lập và THPT DTNT thi trong 3 buổi, còn thí sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thi thêm buổi thứ 4 để làm bài môn chuyên. 

Thời gian làm bài: 120 phút đối với môn Ngữ văn và Toán học; 60 phút đối với môn Tiếng Anh. Tất cả các bài thi được tính theo thang điểm 10.

Các thí sinh đeo khẩu trang cả khi làm bài thi (Ảnh minh họa).
Các thí sinh đeo khẩu trang cả khi làm bài thi (Ảnh minh họa).

Dưới đây là đề thi và đáp án môn Ngữ Văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Thanh Hóa

Đề thi và đáp án Đề thi, đáp án môn Văn tỉnh Thanh Hóa

Đề thi môn Ngữ Văn tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Thanh Hóa năm học 2021 -2022
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Thanh Hóa năm học 2021 -2022

Đáp án thi môn Ngữ Văn tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Thanh Hóa năm học 2021 -2022
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Thanh Hóa năm học 2021 -2022

 

Ngoài đề thi và đáp án của môn Ngữ Văn, các thí sinh có thể theo dõi các thông tin tuyển sinh, đề và đáp án của từng môn thi tại Thieunien.vn, những thông tin mới sẽ luôn được cập nhật nhanh và liên tục tại đây.