Năm học 2021-2022, tỉnh Tiền Giang tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đối với trường THPT Chuyên và tất cả các trường THPT công lập trong toàn tỉnh. Riêng trường THPT Tư thục Ấp Bắc sẽ thực hiện xét tuyển. Các thí sinh sẽ thi tuyển trong ba ngày 4,5,6/6 năm 2021.

Học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 (Ảnh minh họa).
Học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 (Ảnh minh họa).

Đề thi môn Tiếng Anh phổ thông tại tỉnh Tiền Giang gồm 40 câu thi theo hình thức trắc nghiệm, đề có 02 phần: phần chung dành cho tất cả đối tượng học sinh (24 câu hỏi), phần riêng dành cho đối tượng học sinh học hệ 07 năm hoặc học sinh học hệ 10 năm (16 câu hỏi tương ứng cho mỗi đối tượng). Đề thi môn Tiếng Anh chuyên được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Tiền Giang

Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh

Lưu ý: đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác. Đáp án chính xác được cập nhật bên dưới đề.

Đề thi môn Tiếng Anh tỉnh Tiền Giang năm 2021-2022

 - Ảnh 8
 - Ảnh 8
 - Ảnh 8
 - Ảnh 8
 - Ảnh 8
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tiền Giang năm học 2021 -2022 
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tiền Giang năm học 2021 -2022 

Đáp án thi môn Tiếng Anh tỉnh Tiền Giang năm 2021-2022

Đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tiền Giang năm học 2021 -2022 
Đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tiền Giang năm học 2021 -2022 

Ngày 5/6 các thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thành bàn thi môn Toán và các môn chuyên. Toàn bộ thông tin tuyển sinh, đề và đáp án của từng môn thi sẽ được  Thieunien.vn liên tục cập nhật.