Một câu đố mẹo tưởng rất Văn học, Đời sống nhưng lại nghiêng về kiến thức Địa lý có nội dung như sau: "Người đàn ông nào khổ nhất?"

 - Ảnh 2