Câu đố tiếng Việt: Cái gì lớn ngang 1 ngọn núi nhưng nặng bằng 0? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Đó chính là cái bóng của ngọn núi.

Ai cũng biết cái bóng là thứ phản chiếu của một chủ thể nhất định khi ánh sáng chiếu xuyên qua chúng. Chiếc bóng của ngọn núi tất nhiên sẽ rộng lớn như chính chủ thể của nó rồi nhưng chúng chẳng nặng chút nào cả.