Giữ nguyên là 1 loài hoa

Mất đầu là tên 1 đất nước

Mất đuôi thì là 1 con vật

Mất đầu lẫn đuôi là 1 loại bánh?