Trong vòng 1, tập 15, mùa 2 – chương trình Nhanh như chớp đã có một câu hỏi thú vị như sau:

"Thân hình đã chết từ lâu

Mà 2 con mắt, bộ râu vẫn còn, là cái gì?".

Nguồn: Nhanh như chớp
Nguồn: Nhanh như chớp

Nghe xong câu hỏi, diễn viên Lâm Vỹ Dạ có câu trả lời là trái ngô. Nhưng đáp này không được chương trình công nhận. Khán giả có mặt trong trường quay cũng đành… bó tay bởi câu hỏi quá khó nhằn. Không hiểu cái gì không còn sống nhưng vẫn còn mắt và chòm râu nhỉ?