Trong cuộc thi Tuần I, Tháng III, Quý I Olympia năm thứ 16 có một câu hỏi Vật lý lớp 9 thú vị như sau: Một chữ cái được viết bằng màu đỏ. Khi nhìn qua một tấm kính màu xanh ta sẽ thấy chữ có màu gì?

 - Ảnh 1