Câu hỏi Olympia để chọn Quán quân: Thành phố nào ở nước ta có tên gồm bốn từ? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: Phan Rang – Tháp Chàm.

Phan Rang – Tháp Chàm là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Thuận. Tên Phan Rang được phiên âm Việt hóa của Panduranga. Tên Tháp Chàm được đặt theo cụm tháp Poklong Garai phía Tây thành phố.

Câu hỏi Olympia để chọn Quán quân: Thành phố nào ở nước ta có tên gồm bốn từ? - Ảnh 1

Nhiều người cho rằng đáp án là Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng đây là tỉnh gồm 2 thành phố trực thuộc là thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu.