Một câu hỏi Về đích trong trận Quý, Đường lên Olympia năm thứ 19 có nội dung: Bạn hãy kể tất cả tên những tỉnh của Việt Nam mà tên tỉnh hiện nay bắt đầu bằng một từ dùng để chỉ phương hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc)?

 - Ảnh 2