Một câu hỏi Olympia xuất hiện ở phần thi Về đích của một cuộc thi tháng năm thứ 21 có nội dung như sau: Tỉnh nào ở khu vực Đông Nam bộ nước ta không có núi?

 - Ảnh 2