Có một quốc gia trên thế giới không có thủ đô, bạn có biết? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Nauru

Theo World Atlas, Nauru là quốc gia không có thủ đô. Một số thông tin gọi Yaren là thủ đô của Nauru, nhưng điều này không chính xác. Thực tế, hòn đảo này không có thủ đô chính thức. Yaren chỉ là một quận nằm về phía bờ nam của hòn đảo, nơi đặt những tòa nhà quan trọng.