Bên cạnh đó, việc chia sẻ các kiến thức về dinh dưỡng và các vấn đề khác trong cuộc sống sẽ giúp bạn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng cho bản thân. Biết đâu, từ một “phụ bếp nhí”, cuộc thi sẽ ươm mầm  để chúng ta trở thành các Master Chef trong một tương lai gần!

BTC
BTC