Năm 2019, Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 còn phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ do các trường tự quyết định.

Đa số các trường sẽ xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, một số trường xét tuyển học bạ 2019 để tuyển sinh đầu vào.

Danh sách 95 trường đại học tuyển sinh 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ 1

Danh sách 95 trường đại học tuyển sinh 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ 2

Danh sách 95 trường đại học tuyển sinh 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ 3

Danh sách 95 trường đại học tuyển sinh 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ 4

Danh sách 95 trường đại học tuyển sinh 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ 5

Danh sách 95 trường đại học tuyển sinh 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ 6

Danh sách 95 trường đại học tuyển sinh 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ 7

Danh sách 95 trường đại học tuyển sinh 2019 bằng phương thức xét tuyển học bạ 8