Đâu là quốc gia duy nhất trên thế giới mà quốc kỳ không có các màu đỏ, trắng hoặc xanh lam? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Jamaica

Quốc kỳ của Jamaica là quốc kỳ duy nhất trên thế giới không có các màu đỏ, trắng hoặc xanh lam. Thay vào đó, nó có màu vàng - đen và xanh lá.

Đâu là quốc gia duy nhất trên thế giới mà quốc kỳ không có các màu đỏ, trắng hoặc xanh lam? - Ảnh 1