Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật. Thời gian làm 50 câu hỏi trắc nghiệm là 60 phút. Tương tự như các môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, môn Ngoại ngữ cũng có 24 mã đề thi khác nhau.

Đề thi chính thức môn Tiếng anh THPT quốc gia 2019 mã đề 417:

Đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019: Nhiều thí sinh bất ngờ vì đề dễ 1

Đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019: Nhiều thí sinh bất ngờ vì đề dễ 2

Đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019: Nhiều thí sinh bất ngờ vì đề dễ 3

Đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019: Nhiều thí sinh bất ngờ vì đề dễ 4

Đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019: Nhiều thí sinh bất ngờ vì đề dễ 5

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 này, cả nước có gần 38.050 phòng thi; 1.980 điểm thi. Trong số 887.104 thí sinh, 233.977 thí sinh chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào đại học (chiếm 26,38%); 622.925 thí sinh thi đăng ký để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ (chiếm 70,22%); 30.202 thí sinh chỉ đăng ký để xét tuyển Đại học, Cao đẳng (chiếm 3,04%).