VOV.VN cho biết, Bộ GD&ĐT vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành với một số thay đổi đáng chú ý như miễn học phí tới cấp THCS.

Đóng góp vào dự thảo, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn Hà Nội) cho biết, đề xuất miễn học phí ở cấp THCS đã từng được ngành Giáo dục đề cập tới. Tuy nhiên, vì điều kiện ngân sách của Nhà nước có hạn, còn nhiều ngành nghề khác cũng phải đầu tư nên chưa thể đáp ứng được.

Lần này, Bộ GD&ĐT lại đề cập đến miễn học phí ở cấp học THCS nên Quốc hội cũng cần lưu ý đến vấn đề này, xem cách thức thực hiện như thế nào. Bởi vì đề xuất trên sẽ góp phần thúc đẩy càng nhiều học sinh đến trường học, không phải bỏ học giữa chừng.

Đề xuất miễn học phí ở cấp Mầm non trước khi miễn ở cấp THCS 1

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn ĐBQH TP Hà Nội).

Tuy nhiên, trong khi ngân sách Nhà nước còn có hạn, nếu chọn giữa miễn học phí cấp THCS và bậc Mầm non thì tôi ủng hộ việc miễn học phí ở cấp học Mầm non. Bởi vì đây là cấp học tiền đề cho trẻ bước hình thành nhân cách, được chăm sóc, phát triển.

Mặt khác, hiện nay, có nhiều gia đình trẻ đều có con ở độ tuổi mầm non nên việc miễn học phí ở cấp học này sẽ góp phần chia sẻ bớt khó khăn cho người dân.

Mặc dù bậc học mầm non không chỉ có giảng dạy các kỹ năng, kiến thức cho trẻ em mà còn bao gồm cả dịch vụ chăm sóc nhưng về lâu dài Chính phủ phải khéo léo bố trí ngân sách và thực hiện có lộ trình để miễn phí ở cấp học này. Trước tiên, chúng ta có thể tính toán giảm một phần, rồi tiến tới giảm hoàn toàn...

Trước đó báo Thanh niên cho hay, Dự thảo đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí khi bổ sung quy định miễn học phí tới cấp THCS ở trường công lập. Tờ trình Chính phủ nêu: Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Hiến pháp 2013 và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phổ cập giáo dục; căn cứ thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn hiện nay cũng như yêu cầu phát triển nền giáo dục theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, cần đẩy mạnh phổ cập giáo dục THCS và phân luồng.

Vì vậy, phải có cơ chế chính sách thích hợp để thực hiện phổ cập giáo dục. Trên cơ sở đó, dự thảo đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí đến học sinh cấp THCS trường công lập.

Cũng theo dự thảo, mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, Chính phủ quy định cơ chế thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập được nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thuộc trung ương quản lý.
 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND cùng cấp. Cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý.
 
VOV cho biết thêm, ủng hộ miễn học phí ở cấp THCS, đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn ĐBQH Đồng Nai) cho rằng, nhìn vào lịch sử, chúng ta đã từng miễn học phí ở cấp học này. Trẻ em vùng sâu, vùng xa đã được thụ hưởng rất lớn từ chính sách nhân văn đó. Tuy nhiên, đến nay, người dẫn vẫn phải đóng một phần học phí cho con em ở cấp học THCS. Nếu cấp học này lại được đề xuất miễn phí thì tôi hoàn toàn ủng hộ.

Tuy nhiên, chúng ta cần tính đến những bất cập phát sinh có thể xảy ra như các trường học có thể lạm thu, thu thêm phí ở nhiều hạng mục khác nhau...

Minh Anh (tổng hợp)