Đố bạn biết, môn thể thao nào càng lùi thì càng thắng? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Kéo co

Đố bạn biết, môn thể thao nào càng lùi thì càng thắng? - Ảnh 1