Khi nào bạn sẽ tiếp tục khi thấy màu đỏ và dừng lại khi thấy màu xanh?

 - Ảnh 2