Đố vui: Con gì càng to càng nhỏ?
Đố vui: Con gì càng to càng nhỏ?