Ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành khung chương trình giáo dục phổ thông mới, TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai biên soạn bộ SGK với sự hợp tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ sách của TP. Hồ Chí Minh biên soạn theo khung chương trình mới của Bộ HD&ĐT. Nội dung bộ SGK này nghiêng về phát triển năng lực người học, giảm lý thuyết và mà sẽ tổ chức hướng dẫn cho học sinh học và hình thành kiến thức.

Bộ SGK này sẽ viết theo định hướng phát triển năng lực của từng học sinh, tăng cường tính ứng dụng, giảm lý thuyết hàn lâm trong những bộ môn liên quan đến khoa học.

Một số môn học sẽ gắn với giáo dục lịch sử địa phương, lịch sử Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định; gắn với công tác giáo dục khởi nghiệp, với điều kiện kinh tế xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Như vậy bộ sách này không chỉ phù hợp với TP.HCM mà phù hợp với đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trước tiên, TP.Hồ Chí Minh sẽ tập trung biên soạn sách cho bậc tiểu học vì học sinh lớp 1 sẽ áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm học 2020-2021.

Khi hoàn thành khâu biên soạn, Sở GD&ĐT TP.HCM và Nhà Xuất bản Giáo dục sẽ trình Bộ GD&ĐT thẩm định, quyết định có được áp dụng ở thành phố hay không.

Khi Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng, các trường có quyền lựa chọn bộ SGK giảng dạy trong từng nhà trường chứ không ép buộc.