Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ cùng các tổ chức khác đã cùng đưa ra những cáo buộc về ứng dụng Messenger Kids khi vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên môi trường mạng.

Trong đơn khiếu nại có chỉ ra ứng dụng Messenger Kids không đáp ứng yêu cầu của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng. Bởi khi người dùng thiết lập một tài khoản mới đều cần chứng minh tuổi tác, danh tính. Và ứng dụng Messenger Kids cũng không thể nào phê duyệt tài khoản mà không có thông tin cá nhân. Như vậy, Messenger Kids đã thu thập thông tin của trẻ em mà chưa có sự đồng ý của cha mẹ.

Facebook cho biết họ chưa xem đơn khiếu nại. Bên cạnh đó họ không hiện thị quảng cáo trên Messenger Kids hoặc thu thập thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh mặc dù có lấy dữ liệu cần thiết để chạy dịch vụ.

Ngoài ra, Facebook còn bị cáo buộc chính sách bảo mật của ứng dụng Messenger Kids là không cao và còn mơ hồ, tiết lộ dữ liệu thông tin cá nhân cho các bên thứ ba vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả mục đích kinh doanh.

Facebook ra mắt Messenger Kids vào tháng 12 năm 2017 trên hệ điều hành IOS và sau đó mở rộng sang Android, Amazon. Ứng dụng được thiết kế dành riêng cho trẻ em dưới 13 tuổi.