Hà Nam tuyển sinh trên 9.000 học sinh lớp 10 trong năm học 2018-2019 1

Hà Nam tuyển sinh trên 9.000 học sinh vào lớp 10 trong năm học tới - ảnh minh họa

Theo Quyết định này, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam sẽ là 9.236/11.145 học sinh lớp 9 (đạt tỉ lệ 82,9%). Để từng bước đảm bảo các mục tiêu về phân luồng giáo dục, tỉ lệ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 đã được xây dựng thấp hơn so với tỉ lệ tuyển sinh lớp 10 năm học trước khoảng 4,4%.

Trong tổng số chỉ tiêu được tuyển, năm học 2018-2019, các trường THPT sẽ có 8.010 học sinh lớp 10 (với 178 lớp), Trường THPT Chuyên Biên Hòa có 316 học sinh lớp 10 (với 9 lớp chuyên), Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thuộc phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại Hà Nam sẽ có 60 học sinh lớp 10 (với 2 lớp) và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh Hà Nam sẽ có 850 học viên lớp 10 (với 17 lớp).

Đối với các trường THPT, căn cứ theo quy mô trường lớp, chỉ tiêu tuyển sinh cũng được phê duyệt phù hợp, trong đó, Trường THPT Lý Nhân có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất (540 chỉ tiêu), Trường THPT Lê Hoàn (Thanh Liêm) có chỉ tiêu tuyển sinh thấp nhất (225 chỉ tiêu). 20 trường THPT không chuyên còn lại có chỉ tiêu tuyển sinh được phê duyệt từ 270-450 học sinh.

Đồng thời với Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, UBND tỉnh cũng đã có Hướng dẫn Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019 để ngành giáo dục và các trường THPT trên địa bàn tỉnh làm căn cứ triển khai thực hiện các quy định về tuyển sinh.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức thi tuyển đối với Trường THPT Chuyên Biên Hòa sẽ là các ngày 30, 31/5 và 1/6/2018.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT không chuyên sẽ bắt đầu từ chiều ngày 11/6 và cả ngày 12/6/2018.

Hướng Dương (Tổng hợp)